Telefony

 

Wykaz telefonów

Sąd Rejonowy w Tczewie
83-110 Tczew, al. Zwycięstwa 14

Sekretariat Prezesa tel. (58) 778 50 00

Dyrektor tel. (58) 778 50 00

I Wydział Cywilny
tel. (58) 778 50 02,fax (58) 778 50 98

II Wydział Karny
tel. (58) 778 50 01, fax (58) 778 50 98

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
tel. (58) 778 50 02,fax (58) 778 50 98

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
tel. (58) 778 50 03

VI Wydział Wykonywania Orzeczeń
tel. (58) 778 50 01, fax (58) 778 50 98

Oddział Administracyjny
tel. (58) 778 50 00, fax (58) 778 50 09

Księgowość
tel. (58) 778 50 53, fax (58)778 50 54

Sekretariat kuratorów:
tel. (58) 778 50 70

 Posted by at 09:17
Przejdź do paska narzędzi