Telefony

 

Wykaz telefonów

Sąd Rejonowy w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Kołłątaja 6

Biuro Podawcze tel. (58) 53-09-107

Prezes tel. (58)53-09-100

Sekretariat Prezesa tel. (58) 53-09-100, tel./fax. 53-09-103

Dyrektor tel. (58) 53-09-142

I Wydział Cywilny
tel./fax (58) 53-09-110
Kierownik Sekretariatu tel. (58) 53-09-110

II Wydział Karny
tel. 53-09-120, fax. (0-58) 53-09-123
Kierownik Sekretariatu tel. (58) 53-09-120

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
tel.(58) 53-09-130 fax: 53-09-137
Kierownik Sekretariatu tel. (58) 53-09-130
Wykonawstwo Orzeczeń Rodzinnych tel. (58) 53-09-136

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
tel./fax: (58) 53-09-140
Kierownik Sekretariatu tel. ( 58) 53-09-140

VI Wydział Wykonywania Orzeczeń
tel
.(58) 53-09-160, 53-09-166, tel./fax 53-09-163
Kierownik Sekretariatu tel. (58) 53-09-160

Oddział Administracyjny
tel
.(58) 53-09-100, tel./fax 53-09-103
Kierownik Oddziału tel. (58) 53-09-100

Księgowość
Główny Księgowy: tel./fax (58) 53-09-173
Kasa (58) 53-09-174

Sekretariat kuratorów:
(58) 530-91-80

 Posted by at 09:17
Przejdź do paska narzędzi