Pomoc Pokrzywdzonym

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

SZCZEGÓŁY W ULOTCE INFORMACYJNEJ MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI (KLIKNIJ TUTAJ)

oraz

NA STRONIE WWW.POKRZYWDZENI.GOV.PL

Przedstawiamy zaktualizowaną bazę danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województw:

Więcej informacji na temat Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie znajdą Państwo TUTAJ.

Ponadto w dalszym ciągu dostępna jest baza danych wg stanu na rok 2015 na terenie województwa POMORSKIEGO.

 

 

Informator teleadresowy – dane podmiotów udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie w 2018 rok.

 Posted by at 09:48
Przejdź do paska narzędzi