Pomoc Pokrzywdzonym

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości, organizuje w dniach 18-24 lutego 2019 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Dyżury specjalistów podczas tegorocznego „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbędą się w Sądzie Rejonowym w Tczewie w dniu 19.02.2019 r. (wtorek) od godziny 12:00 do godziny 14:00.

Na terenie okręgu gdańskiego organizacją świadczącą pomoc finansową z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest Stowarzyszenie OVUM z siedziba w Gdyni, które m.in. prowadzi Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni, Bolszewie, Szmudzie, Linii oraz Skórczu. Więcej informacji jest dostępna pod adresem: http://ovum.org.pl/ oraz https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-pokrzywdzonym/

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

SZCZEGÓŁY W ULOTCE INFORMACYJNEJ MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI (KLIKNIJ TUTAJ)

oraz

NA STRONIE WWW.POKRZYWDZENI.GOV.PL

Przedstawiamy zaktualizowaną bazę danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województw:

Więcej informacji na temat Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie znajdą Państwo TUTAJ.

Ponadto w dalszym ciągu dostępna jest baza danych wg stanu na rok 2015 na terenie województwa POMORSKIEGO.

Podmioty udzielające pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie na terenie Gdańska – 2019 TUTAJ

Informator teleadresowy – dane podmiotów udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie w 2018 rok.

 Posted by at 09:48
Przejdź do paska narzędzi