Odpisy z Ksiąg Wieczystych

 

W celu uzyskania odpisu z księgi wieczystej należy:

pobrać i wypełnić formularz

opłacić wniosek

w kwocie 30zł za odpis zwykły

w kwocie 60zł za odpis zupełny

w kwocie 10zł za zaświadczenie o zamknięciu księgi

przy czym opłata musi być uiszczona:

przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu Rejonowego w Tczewie NBP O/Gdańsk 14101011400071552231000000,

w kasie sądu,

nie ma możliwości uiszczenia opłaty znakami opłaty sądowej,

oryginał dowodu wpłaty dołączyć do wniosku – po sporządzeniu i wydaniu odpisu oryginał dowodu wpłaty jest zwracany,

złożyć wniosek.

Odpis z księgi wieczystej wydawany jest po jej zmigrowaniu (przeniesieniu treści

papierowej księgi wieczystej do systemu informatycznego).

UWAGA

Wniosek, który nie został złożony na urzędowym formularzu, nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, a także wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej – pozostawia się bez nadania biegu.

Odpis wydawany jest w terminie późniejszym w przypadku:

braku księgi wieczystej w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych,

jeżeli księga wieczysta po zakończeniu migracji nie została przyjęta na stan Wydziału Ksiąg Wieczystych,

księga wieczysta po zakończeniu migracji nie została ujawniona w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych,

awarii systemu.

 Posted by at 09:38
Przejdź do paska narzędzi