Oddziały i Sekcje

 

Oddział Administracyjny

Kierownik administracyjny: Katarzyna Ehlert

Zakres obowiązków: prowadzi sprawy kadrowe pracowników administracyjnych i obsługi, sprawuje ogólny nadzór nad pracownikami, prowadzi sekretariat Prezesa i urządzenia ewidencyjne sekretariatu, dba o dobrą organizację pracy i usprawnienie pracy, prowadzi sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, sprawy przeciwpożarowe, sprawuje nadzór nad archiwum zakładowym, magazynem dowodów rzeczowych i nad szkoleniem pracowników, wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu.

tel. (58) 778 50 00 fax. (58) 778 50 09

srtczew@tczew.sr.gov.pl informacja@tczew.sr.gov.pl


Księgowość

Główna księgowa: Agnieszka Liedtke

Zakres działania: prowadzi rachunkowość jednostki, gospodarkę finansową jednostki, sporządza analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, opracowuje zbiorcze sprawozdania finansowe z wykonania budżetu i ich analiz.

tel. (58) 778 50 53, fax (58)778 50 54

ksiegowosc@tczew.sr.gov.pl

 Posted by at 09:03
Przejdź do paska narzędzi