Komornicy przy tut. Sądzie

 

Kancelaria Komornicza nr I Jarosława Szwedy
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie
ul. Mickiewicza 17
83-110   Tczew

Kancelaria Komornicza nr II Adama Śmiałka
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie
ul. Jagiellońska 55
83-110 Tczew


Kancelaria Komornicza nr III Andrzeja Zakrzewskiego
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie 
Al. Solidarności 19
83-110 Tczew


Kancelaria Komornicza nr IV Kazimierza Zakrzewskiego
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tczewie
ul. Wincentego Pola 1
83-110 Tczew  


 Posted by at 14:20
Przejdź do paska narzędzi