Jak złożyć pozew o separację?

 

W celu rozpoczęcia sprawy o separację małżonek, który chce się rozwieść, powinien złożyć pozew .

Pozew powinien zawierać następujące dane:

– imię, nazwisko i dokładny adres powoda (czyli osoby domagającej się orzeczenia separacji )

– imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego (czyli drugiego małżonka)

W pozwie należy określić czego powód żąda, tj:

– orzeczenia separacji, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie

– orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi

– orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci

Pozew powinien zawierać uzasadnienie w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o separację.

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć:

– skrócony odpis aktu małżeństwa

– odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci , o ile są małoletnie

Opłata stała od separację wynosi 600 zł. Uiszcza się ją poprzez naklejenie na pozew znaków opłaty sądowej lub wpłacając na konto Sądu Okręgowego 38 10 10 11 40 00 66 79 22 31 00 00 00

Możliwe jest również złożenie wniosku o separację w przypadku gdy małżonkowie nie mają małoletnich dzieci i chcą wspólnie złożyć sprawę o separacje.

Opłata od wniosku o separacje: 100 zł

Pozew należy złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego – pokój nr 3 , lub przesłać na wskazany we wzorze adres.

 Posted by at 09:18
Przejdź do paska narzędzi