Informacje

 

Aleja Zwycięstwa 14  83-110 Tczew tel.(58) 778 5000,fax:(58) 778 5009

NIP 593-20-82-186

REGON 000321922

e-mail:   informacja@tczew.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy urzęduje:

w poniedziałki od 7:30 do 18:00,

od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Godziny przyjmowania interesantów:

w poniedziałek od 9:00 do 18:00,

od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Kasa Sądu Rejonowego w Tczewie czynna :

w poniedziałek od 8:00 do 16:15,

od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:45.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Tczewie:

miasto Tczew oraz gminy: Tczew, Gniew, Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy.

Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Tczewie

Opłaty sądowe winny być uiszczane na konto:

NBP o/o Gdańsk 14 1010 1140 0071 5522 3100 0000

Konto walutowe dochodów :

NBP-EURO 53 1010 1140 0007 5515 7197 8000

Zaliczki na koszy biegłego winny być uiszczane na konto:

NBP o/o Gdańsk 51 1010 1140 0071 5513 9800 0000

Nowe numery Rachunków Sum Depozytowych :

od dnia 02.01.2015 r.

PLN 48 1130 1017 0021 1001 0190 0004

USD 21 1130 1017 0021 1001 0190 0005

EUR 05 1130 1017 0021 1001 0190 0002

CHF 32 1130 1017 0021 1001 0190 0001

GBP 75 1130 1017 0021 1001 0190 0003

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 02.01.2015 r. nie będzie możliwe wpłacanie i wypłacanie sum z rachunków depozytów w kasie tutejszego Sądu.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

wszystkie pisma procesowe składane są w biurze podawczym, skąd przekazywane są w zależności od ich rodzaju do poszczególnych Wydziałów. Pisma wszczynające postępowanie przedkładane są Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń (o wpisie sprawy do prowadzonych w Wydziale urządzeń ewidencyjnych, o uzupełnieniu braków formalnych pisma, skierowaniu sprawy do referatu sędziego itp.). Pisma dotyczące spraw będących w toku w zależności od ich rodzaju, przedkładane są wraz z aktami Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń lub bezpośrednio sędziemu referentowi.

Wszelkiego rodzaju skargi oraz pisma dotyczące spraw leżących w kompetencji Prezesa Sądu przekazywane są do Oddziału Administracyjnego, gdzie są rejestrowane, a następnie przedkładane Prezesowi Sądu do załatwienia.

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

 Posted by at 09:28
Przejdź do paska narzędzi