Sygn. akt I Nc 4230/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 4230/19 została wyłączona
Gru 112020
 

Sygn. akt I Nc 4230/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 9 listopada 2020 roku 

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

W Sądzie Rejonowym w Tczewie Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Grzegorza Czebotar

przeciwko Marii Miziołek

o zapłatę

 z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c., art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 10:10

Sygn. akt I Nc 317/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 317/20 została wyłączona
Gru 112020
 

Sygn. akt I Nc 317/20   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 9.11.2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Krzysztofowi Pawłowi Świeczkowskiemu

o zapłatę

z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c., art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 10:09

Sygn. akt I Nc 509/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 509/20 została wyłączona
Gru 112020
 

Sygn. akt I Nc 509/20   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 9.11.2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Everest Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

przeciwko Małgorzacie Guz

o zapłatę

z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania w stosunku do pozwanego

postanawia:

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c., art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 10:08

Sygn. akt I Nc 4154/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 4154/19 została wyłączona
Gru 112020
 

Sygn. akt I Nc 4154/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 9.11.2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Vectra Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

przeciwko Danucie Grykien

o zapłatę

z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania w stosunku do pozwanego

postanawia:

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c., art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 10:08

Sygn. akt I Nc 616/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 616/20 została wyłączona
Gru 112020
 

Sygn. akt I Nc 616/20   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 9.11.2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Krakowie

przeciwko Dorocie Burczyk

o zapłatę

z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania w stosunku do pozwanej

postanawia:

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c., art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 10:06

Sygn. akt I Nc 946/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 946/20 została wyłączona
Gru 112020
 

Sygn. akt I Nc 946/20   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 9.11.2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Mogan Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie

przeciwko Sylwi Stec

o zapłatę

z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania w stosunku do pozwanego

postanawia:

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c., art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 10:05

Sygn. akt I Nc 4235/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 4235/19 została wyłączona
Gru 112020
 

Sygn. akt I Nc 4235/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 10.11.2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Vectra Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

przeciwko Joannie Pokrzywa

o zapłatę

z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania w stosunku do pozwanego

postanawia:

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c., art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

Pouczenie:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 10:05

Sygn. akt I Nc 3979/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 3979/19 została wyłączona
Gru 112020
 

Sygn. akt I Nc 3979/19   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 13 listopada 2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny w składzie:

referendarz sądowy Jarosław Szewc

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

przeciwko Dawidowi Henrykowi Nabakowskiemu

o zapłatę

w przedmiocie wniosku o wydanie tytułu wykonawczego

i z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

oddalić wniosek o wydanie tytułu wykonawczego;

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c., art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c. W niniejszej sprawie ma zastosowanie art. 1391 K.p.c. (dodany przez art. 1 pkt 45 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1469) zmieniającej K.p.c. z dniem 7 listopada 2019 r.). O powyższym utwierdza w przekonaniu okoliczność wydania w niniejszej sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym po 07 listopada 2019 r. i treść art. 9 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 (a contrario) – w/w regulacji. Jednocześnie art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1469) dotyczy spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (exceptiones non sunt extendendae). Tymczasem nakaz zapłaty w niniejszej sprawie nie został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, a sprawa jest rozpoznawana poza kognicją epu i w tej sytuacji zastosowanie ma norma z art. 9 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1469). Na marginesie wskazać należy, że nieprawidłowe uznanie za doręczenie nakazu zapłaty skutkuje niemożnością jego uprawomocnienia, a uwzględniając gwarancyjny charakter nowelizacji 07 listopada 2019 r. (w tym prawo strony do możności obrony swych praw, audiatur et altera pars) również w prawnym interesie powoda jest wykonanie zobowiązania, do którego został wezwany w trybie art. 1391 K.p.c.

                                                               POUCZENIE

Od powyższego postanowienia przysługuje skarga na orzeczenie referendarza sądowego, którą można złożyć w ten sposób, że:

1. wnieść do tut. Sądu skargę w terminie tygodniowym od dnia doręczenia niniejszego postanowienia, Nadanie pisma w placówce pocztowej operatora pocztowego jest równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu. Opłata sądowa od skargi wynosi 30 zł. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie skargi ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów;

2. albo złożyć do tut. Sądu wniosek o uzasadnienie niniejszego postanowienia w terminie tygodniowym od dnia jego doręczenia i następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem wnieść skargę. Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. 

 Posted by at 10:04

Sygn. akt I Nc 602/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 602/20 została wyłączona
Gru 112020
 

Sygn. akt I Nc 602/20   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 18.11.2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu

przeciwko Kamilowi Ścieszyńskiemu

o zapłatę

w przedmiocie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

oraz z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

  1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, albowiem wydany w dniu 22.06.2020 r. nakaz zapłaty nie posiada waloru prawomocności;
  2. na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c.,             art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 10:03

Sygn. akt I Nc 690/20

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Nc 690/20 została wyłączona
Gru 112020
 

Sygn. akt I Nc 690/20   

POSTANOWIENIE

Tczew, dnia 18.11.2020 roku 

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Grażyna Michalak

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna we Wrocławiu

przeciwko Dominice Wróbel

o zapłatę

w przedmiocie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

oraz z urzędu w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

  1. oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, albowiem wydany w dniu 22.06.2020 r. nakaz zapłaty nie posiada waloru prawomocności;
  2. na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 K.p.c., art. 1781 K.p.c. w zw. z art. 471 K.p.c.,             art. 357§2-5 K.p.c., art. 480 4 § 2 K.p.c. zawiesić postępowanie sądowe, albowiem pełnomocnik powoda nie wykonał w terminie zobowiązania wynikającego z treści art. 1391 K.p.c.

POUCZENIE:

Na powyższe postanowienie referendarza sądowego przysługuje skarga. Aby wnieść skargę należy w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o uzasadnienie należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem podlega opłacie 100zł. W przypadku wniesienia skargi opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od skargi. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Skargę na orzeczenie referendarza wnosi się do Sądu Rejonowego w Tczewie w terminie tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem.

 Posted by at 10:03
Przejdź do paska narzędzi