Sygn. akt I Ns 183/17

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 183/17 została wyłączona
Gru 212018
 

Sygn. akt I Ns 183/17 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Tczewie zawiadamia, iż w dniu 6 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 183/17 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Sabinie Święcikowskiej, zmarłej w dniu 30 stycznia 2015  r. w Wielkich Walichnowach, ostatnio stale  zamieszkałej w Wielkich Walichnowach 24, gmina Gniew. Sąd poucza, iż każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo jest wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Tczew, 21 grudnia 2018r.

 Posted by at 14:13

Sygn. akt I Ns 630/16

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 630/16 została wyłączona
Gru 062018
 

Sygn. akt I Ns 630/16 

OGŁOSZENIE 

Sąd Rejonowy w Tczewie zawiadamia, iż w dniu 24 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 630/16 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Krystynie Danowskiej, zmarłej w dniu 29 września 2014  r. w Starogardzie Gdańskim, ostatnio stale  zamieszkałej w Tczewie, ul. Kozia 2B/23 w Tczewie. Sąd poucza, iż każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo jest wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Tczew, 9 listopada 2018r.

 Posted by at 10:08

Sygn. akt I Ns 339/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 339/18 została wyłączona
Gru 062018
 

Dnia 5 grudnia 2018 r.

Sygn. akt I Ns 339/18

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygnatura akt  I Ns 339/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Hartunie, w skład spadku wchodzi między innymi nieruchomość położona w Tczewie przy ulicy Aleja Zwycięstwa 15 C/2, zapisanej w księdze wieczystej GD1T/00035731/9, Sąd wzywa, aby wszyscy zainteresowani zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku w terminie 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięciu w postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku.

 Posted by at 09:52

Sygn. akt I Ns 656/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 656/18 została wyłączona
Lis 202018
 

Dnia 20 listopada 2018 r.

Sygn. akt I Ns 656/18

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 656/18 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 8816,21 zł należącej do zmarłej w dniu 07.10.2017 r. w Tczewie Renaty Szymańskiej, ostatnio zamieszkałej w Stanisławiu nr 31. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”.

 Posted by at 12:16

Sygn. akt I Co 1656/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Co 1656/18 została wyłączona
Lis 162018
 

Sygn. akt I Co 1656/18

„Sąd Rejonowy w Tczewie zawiadamia, iż w dniu 28 lutego 2018 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 182/17 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Jerzym Janie Ledzie, zmarłym w dniu 15 października 2014 r. w Pelplinie, ostatnio stale zamieszkałym w  Pelplinie przy ul. Wybickiego 13/1B. Sąd poucza, iż każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo jest wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 Posted by at 10:58

Sygn. akt I Ns 520/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 520/18 została wyłączona
Paź 092018
 

Sygn. akt I Ns 520/18

Dnia 9 października 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 „W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 07.08.2018 r. został złożony wykaz inwentarza po Adamie Bolesławie Kulpińskim, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Rajkowy, gmina Pelplin, zmarłym w dniu 6 marca 2018 r. w Starogardzie Gdańskim”

 

P O U C Z E N I E

 1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 3 pkt. 1 kpc).
 2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 3 pkt. 2 kpc).
 3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 1 kpc) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza.
 Posted by at 11:15

Sygn. akt I Ns 513/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 513/18 została wyłączona
Paź 092018
 

Sygn. akt I Ns 513/18

Dnia 9 października 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 „W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 12.02.2018 r. został złożony wykaz inwentarza po Piotrze Dukowskim PESEL 59010103337, ostatnio zamieszkałym przy ul. Nad Wisłą w Tczewie, zmarłym w dniu 18.10.2017 r.”

 

P O U C Z E N I E

 1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 3 pkt. 1 kpc).
 2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 3 pkt. 2 kpc).
 3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 1 kpc) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza.

 

 Posted by at 11:14

 Link  Ogłoszenia  Możliwość komentowania została wyłączona
Paź 052018
 

Tczew, dnia 05 października 2018 r.

 

Sygn. akt I Ns 304/10

Dep. 8/18

W E Z W A N I E

            Sąd Rejonowy w Tczewie wzywa do odbioru depozytu sądowego nr 8/18 złożonego do depozytu sądowego ustanowionego zgodnie z treścią prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010 r. w postaci:

 1. Dywan 170×230,
 2. Stolik okolicznościowy,
 3. Golarka Philips 5812,
 4. Odkurzacz Progres PC 3702,
 5. Radio Sonic NL-2037_JW,
 6. Zegarek,
 7. Roleta Mini Uni 80×150 Mix – 3 szt.,
 8. Inhalator Intec CO O2WZ

– w terminie trzech lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej, tj. od dnia 05 października 2018 r.

Osoby uprawnione powinny zgłosić się do pokoju 25.

 

Jednocześnie poucza się, iż nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkuje orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.

 

Na zarządzenie sędziego

 

 

 

 

 

 

 

 Posted by at 11:30

Sygn. akt I Ns 187/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 187/18 została wyłączona
Paź 032018
 

Sygn. akt I Ns 187/18                                             Tczew, dn. 3 października 2018r.

 O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 187/18 toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Kamińskiej o złożenie do depozytu sądowego kwoty 671,36 zł należącej do   Teresy Grabowskiej, zmarłej w dniu 8.02.2018 r. w Bielawkach, ostatnio zamieszkałej w Bielawkach. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu.

 

 Posted by at 09:02

Sygn. akt I Ns 114/18

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 114/18 została wyłączona
Paź 022018
 

Sygn. akt I Ns 114/18

 

OGŁOSZENIE

 

 1. „W Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 114/18, złożono wykaz inwentarza po Piotrze Dukowskim PESEL 59010103337, zmarłym dnia 18 października 2017 roku, ostatnio zamieszkałym w Tczewie.
 2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie usprawiedliwi.
 3. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu, wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, wówczas Sąd wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
 4. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Tczew, dnia 2 października 2018 r.

 

 

 

 

 Posted by at 09:11
Przejdź do paska narzędzi