Link  Aktualności  Możliwość komentowania została wyłączona
Lut 132018
 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem


Obchodzony w Polsce w tym roku po raz 18

 

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości, organizuje w dniach 19-23 lutego 2018 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Dyżury specjalistów podczas tegorocznego „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” będą odbywały się w Sądzie Rejonowym w Tczewie w dniach 19.02.2018 r. (poniedziałek) – 22.02.2018 r. (czwartek) w godzinach 09.00-14.00.

Na terenie okręgu gdańskiego organizacją świadczącą pomoc finansową z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest Stowarzyszenie OVUM z siedziba w Gdyni, które m.in. prowadzi Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni, Bolszewie, Szmudzie, Linii oraz Skórczu. Więcej informacji jest dostępna pod adresem: http://ovum.org.pl/ oraz https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-pokrzywdzonym/

 Posted by at 14:40

Tydzień Edukacji Prawnej.

 Aktualności  Możliwość komentowania Tydzień Edukacji Prawnej. została wyłączona
Mar 212017
 

SONY DSC

Tydzień Edukacji Prawnej w Tczewie

Rozwijając działania na rzecz edukacji prawnej w dniach 13 – 19 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Tczewie wspólnie ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku zorganizował Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej na terenie powiatu tczewskiego. Tydzień Edukacji Prawnej to przedsięwzięcie skierowane w szczególności do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, łączące działania popularyzacyjno-edukacyjne na rzecz budowania świadomości prawnej, popularyzowania zawodów prawniczych oraz kształtowania pozytywnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości jako instytucji przyjaznej obywatelowi. Głównym punktem obchodów tego Tygodnia był Turniej debat oksfordzkich o Puchar Prezesa Sądu Rejonowego w Tczewie, w którym zwyciężyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Curie – Skłodowskiej w Tczewie. Ponadto sędziowie i kuratorzy uczestniczyli w 33 prelekcjach na terenie 12 szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych powiatu tczewskiego, 3 grupy uczestniczyły w autentycznych rozprawach karnych w charakterze publiczności, zaś najmłodsza młodzież wizytowała budynek Sądu Rejonowego w Tczewie i jego najciekawsze zakamarki. Powyższe obchody spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży, bowiem we wszystkich spotkaniach wzięło udział ponad 1.000 osób. To zaś rodzi nadzieję na dalszą owocną współpracę i jej poszerzenie o kolejne zainteresowane szkoły w najbliższej przyszłości.

Prezes Sądu Rejonowego w Tczewie

Marcin Korda

 Posted by at 08:15

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2017

 Aktualności  Możliwość komentowania Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2017 została wyłączona
Lut 172017
 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Obchodzony w Polsce w tym roku po raz 17

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości, organizuje w dniach 20 – 26 lutego 2017 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Dyżury specjalistów podczas tegorocznego „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” będą odbywały się w Sądzie Rejonowy w Tczewie w godzinach 09.00-14.00.
W trakcie dyżurów specjalistów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem będzie zwracana uwaga na zagadnienia związane z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych.
Nadto udzielając porady dyżurujący będą kierować pokrzywdzonych, celem uzyskania dalszego wsparcia, do podmiotów, które świadczą w 2017 r.  pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem:

LISTA ORGANIZACJI

 Posted by at 13:17

VI Dzień Otwarty Komorników Sądowych.

 Aktualności  Możliwość komentowania VI Dzień Otwarty Komorników Sądowych. została wyłączona
Lis 212016
 

vi_dzien_otwartyWzorem lat ubiegłych Krajowa Rada Komornicza już po raz szósty organizuje dzień otwarty Komorników Sądowych. W czasie tego dnia komornicy służą pomocą w zdobyciu wszelkich informacji dotyczących pracy komorników, wykonywania wyroków sądowych oraz zasad prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W tym roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z wyznaczonymi kancelariami komorniczymi w dniu 22 listopada.

Informacji udzielać będą komornicy, zastępcy komorników oraz wyznaczeni asesorzy.

Lista kancelarii zgłoszonych do akcji Dzień Otwarty Komorników Sądowych

 

 Posted by at 08:00
Lut 152016
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Obchodzony w Polsce w tym roku po raz 16
Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości, organizuje w dniach 22 – 27 lutego 2016 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Dyżury specjalistów podczas tegorocznego „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstw Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach konkursu ofert ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz w podmiotach, które otrzymały dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dyżury te będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.
 Posted by at 11:53
Lut 152016
 

Ostrzegamy, że ujawniona została praktyka polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Romana Kaczorowskiego wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, z powołaniem się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierających link do rzekomego orzeczenia. Kliknięcie w powyższy link powoduje instalację złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie to,  po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia.
Nadto informujemy, że na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie funkcjonuje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Roman Kaczorowski.  Aktualny wykaz komorników sądowych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod wskazanym niżej adresem internetowym: https://ms.gov.pl/pl/lista-komornikow-sadowych/.
Dodatkowo wskazujemy, że komornicy sądowi, na podstawie art. 805 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, zobowiązani są do przesłania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji w formie pisemnej i nie jest dopuszczalne kierowanie takich zawiadomień drogą mailową.

 Posted by at 11:45
Przejdź do paska narzędzi