sad

Sygn. akt I Ns 198/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 198/19 została wyłączona
Sie 222019
 

Tczew, 22 sierpnia 2019r.

Sygn. akt I Ns 198/19

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 198/19 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1427,62 zł należącej do Marii Jolanty Wąs zmarłej w dniu 19 lutego 2018 r. w Pelplinie, która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 08:57

Sygn. akt I Ns 190/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 190/19 została wyłączona
Sie 222019
 

Dnia 22.08.2019r.

Sygn. akt I Ns 190/19

OGŁOSZENIE

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 190/19 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2001,37 zł należącej do Edwarda Leier zmarłego  w dniu 21.02. 2018 r. w Pelplinie , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 08:56

Sygn. akt I Ns 17/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 17/19 została wyłączona
Cze 272019
 

Tczew, dnia 27 czerwca 2019 r.

Sygn. akt I Ns 17/19

OGŁOSZENIE

Dnia 8 maja 2019 r.

  1. „W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 8 maja 2019 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Adamie Antonim Konopka, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Tczew, zmarłym w dniu 06.12.2018 r.”

P O U C Z E N I E

1. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 kpc).

 Posted by at 14:06

Sygn. akt I Ns 259/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 259/19 została wyłączona
Cze 272019
 

Dnia 27.06.2019 r.

Sygn. akt I Ns 259/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym Tczewie w sprawie sygnatura akt I Ns 259/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Klebba, z domu Kapciak, zmarłej w dniu 13 maja 2008 roku w Szczerbięcinie, i mającej tam ostatnie miejsce zwykłego pobytu. W skład spadku wchodzi mieszkanie położone w Szczerbięcinie 26 B. Sąd wzywa, aby wszystkie osoby zainteresowane zgłosiły i udowodniły swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 Posted by at 12:44

Sygn. akt I Ns 238/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 238/19 została wyłączona
Cze 042019
 

Tczew, dnia 3 czerwca 2019 r.

Sygn. akt I Ns 238/19

OGŁOSZENIE

Dnia 22 marca 2019 r.

  1. „W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 22 marca 2019 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Gerardzie Albercie Kalkowskim, PESEL 39050301991, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Subkowy, zmarłym w dniu 09 stycznia 2018 r. w Tczewie”

P O U C Z E N I E

  1. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 k.p.c.).
 Posted by at 09:02

Sygn. akt I Ns 15/19

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 15/19 została wyłączona
Maj 202019
 

Sygn. akt I Ns 15/19

Tczew, 20 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE

W  Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 15/19  złożono spis inwentarza po Henryce Danucie Wojciechowskiej, PESEL  48090308505, zmarłej dnia 9 września 2018 r., ostatnio stale zamieszkałej w Tczewie, ul. Władysława Jagiełły 4A/19.

Sąd poucza o treści art. 638 (1) § 3 k.p.c. zgodnie z którym ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą, złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 Posted by at 11:33

Sygn. akt I Ns 821/11

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 821/11 została wyłączona
Maj 132019
 

Tczew, dnia 10.05.2019r.

Sygn. akt I Ns 821/11

Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 821/11 z wniosku Powiatu Tczewskiego- Domu Pomocy Społecznej w Gniewie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 33,36 zł należącej do Małgorzaty Grabowskiej zmarłej w dniu 13.06.2010r. w Gdańsku , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 13:36

Sygn. akt I Ns 489/11

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 489/11 została wyłączona
Maj 132019
 

Tczew, dnia 13.05.2019r.

Sygn. akt I Ns 489/11

Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 489/11 z wniosku Powiatu Tczewskiego- Domu Pomocy Społecznej w Damaszce zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 290,94 zł należącej do Huberta Pawła Gaffke zmarłego w dniu 19.12.2010r. w Starogardzie Gdańskim , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 13:35

Sygn. akt I Ns 796/11

 Ogłoszenia  Możliwość komentowania Sygn. akt I Ns 796/11 została wyłączona
Maj 132019
 

Tczew, dnia 09.05.2019r.

Sygn. akt I Ns 796/11

Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 796/11 z wniosku Powiatu Tczewskiego- Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 639,76 zł należącej do Tadeusza Mariana Gila zmarłego w dniu 12 czerwca 2010r., która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 13:34
Przejdź do paska narzędzi