Lis 102020
 

Sygn. akt I Ns 357/20                 

Tczew, dnia 02 listopada 2020 roku

OGŁOSZENIE

‘’W Sadzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 357/20 toczy się postępowanie z wniosku Bożeny Bugalskiej – Łakoma  o złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,60 zł należącej do wierzyciela hipotecznego lub następców prawnych Ireny Judzińskiej i Stanisława Judzińskiego. Sąd wzywa wierzyciela hipotecznego lub następców prawnych by zgłosili się po odbiór depozytu , udowadniając prawa do spadku , w terminie 3 lat ,pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.’’

 Posted by at 08:32
Przejdź do paska narzędzi