Lis 032020
 

Tczew, dnia 2 listopada 2020 r.

Sygn. akt I Ns 367/20

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 367/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Gniew o złożenie do depozytu sądowego kwoty 4920,42 zł należącej do Zofii Nowak, zmarłej w dniu 6.10.2009 r. w Gniewie. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 10 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”

 Posted by at 13:24
Przejdź do paska narzędzi