Paź 052020
 

Tczew, 17 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 809/12

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 809/12  z wniosku Powiatu Tczewskiego- Domu Pomocy Społecznej w  Damaszce zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.289,89 zł  wraz z odsetkami  należącej do Mirosława Jana Witkowskiego, zmarłego w dniu 19.01.2012r. w Tczewie , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 09:13
Przejdź do paska narzędzi