Paź 052020
 

Tczew, 18 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 797/11

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 797/11  z wniosku Powiatu Tczewskiego- Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie  zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.712,39 zł  należącej do Andrzeja Jarosika , zmarłego w dniu 26.08.2009r. w Tczewie , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 09:11
Przejdź do paska narzędzi