Paź 052020
 

Tczew, 17 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 51/20

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 51/20  z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Damaszce zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 721,93  zł należącej do zmarłego Józefa Przybytkowskiego, która to kwota ma zostać wypłacona jego spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym),

 Posted by at 08:56
Przejdź do paska narzędzi