Paź 052020
 

Tczew, 17 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 45/20

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 45/20  z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Damaszce zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 17,16 zł  należącej do zmarłego Zbigniewa Franciszka Sajons w dniu  21.11.2017r. w Tczewie , która to kwota ma zostać wypłacona jego spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym)

 Posted by at 09:08
Przejdź do paska narzędzi