Paź 052020
 

Tczew, 17 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 434/12

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 434/12  z wniosku Powiatu Tczewskiego- Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach  zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 653,60 zł  należącej do Karola Lecha Kowalczyka, zmarłego w dniu 12.03.2012r. w Tczewie , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 08:53
Przejdź do paska narzędzi