Paź 052020
 

Tczew, 25 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 348/17

Ogłoszenie  

„Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 348/17  z wniosku Marzeny Marty Głomskiej zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 36.849,84 zł, która to kwota ma zostać wypłacona wierzycielowi Pawłowi Zielińskiemu. Wobec powyższego Sąd wzywa Pawła Zielińskiego s. Franciszka, Agnieszki, by zgłosił się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”.

 Posted by at 09:14
Przejdź do paska narzędzi