Paź 052020
 

Tczew, 17 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 336/12

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 336/12  z wniosku Gminy Miejskiej Tczew- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie  zezwolił na złożenie do depozytu sądowego:

– kwoty 541,93 zł ;

– ruchomości  w postaci : kołdry- 1 sztuka, poduszek- 2 sztuki, ręczników frotte- 2 sztuki, narzuty- 1sztuka, koca- 1 sztuka, pościeli – 2 komplety, które to ruchomości przechowywane  będą w Ośrodku  Opiekuńczym w Tczewie przy ul. Niepodległości 10,

a stanowiące własność  Heleny Antkowiak, zmarłej w dniu 10.05.2012r. w Tczewie , które to kwota  oraz ruchomości mają zostać wypłacone jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 08:54
Przejdź do paska narzędzi