Paź 052020
 

Tczew, 17 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 282/11

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 282/11  z wniosku Powiatu Tczewskiego- Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach  zezwolił na złożenie do depozytu sądowego książeczki oszczędnościowej Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Państwowego nr 10201909, 0074249, opiewającą  na kwotę  4.069,46 zł   należącej do Czesława Dąbrowskiego, zmarłego w dniu 04.11.2004r. w Wielkich Wyrębach , która to książeczka  ma zostać wydana jego spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 08:45
Przejdź do paska narzędzi