Paź 052020
 

Tczew, 17 września 2020r.

Sygn. akt I Ns 272/12

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 272 /12  z wniosku Powiatu Tczewskiego- Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach  zezwolił na złożenie do depozytu sądowego  książeczki  oszczędnościowej nr 10201909 0080031 wystawionej przez  Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej w Warszawie Oddział w Tczewie z wkładem 30.915,40 zł  stanowiącej własność  Wojciecha Tarczyńskiego , zmarłego w dniu 30.11.2010r. w Tczewie , która to książeczka ma zostać wydana jego spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 09:15
Przejdź do paska narzędzi