Paź 012020
 

Tczew, dnia 1 października 2020 r.

Sygn. akt I Ns 368/20

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 368/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Gniew o złożenie do depozytu sądowego kwoty 3003,15 zł należącej do Mariana Wiśniewskiego, zmarłego w dniu 28.02.2010 r. w Gniewie. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 10 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”

 Posted by at 14:49
Przejdź do paska narzędzi