Wrz 142020
 


Tczew, dnia 10.09.2020 r.

OGŁOSZENIE

W związku ze złożeniem przez Powiat Tczewski DPS w Damaszce do depozytu sądowego należności w kwocie 647,42 zł. (sześćset czterdzieści siedem złotych czterdzieści dwa grosze) – V Ns 13/08, Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny, zobowiązuje do złożenia skutecznie (solidarnie ze wszystkimi spadkobiercami) wniosku o wypłacenie z depozytu sądowego w/w świadczenia i wykazania uprawnienia do złożonego depozytu – w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania – pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu na rzecz Skarbu Państwa. (Do wniosku należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, lub wskazać sygnaturę akt postępowania spadkowego tut. sądu).

 Posted by at 14:52
Przejdź do paska narzędzi