Sie 262020
 

Tczew, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Sygn. akt I Ns 184/20

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 184/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Gniew o złożenie do depozytu sądowego kwoty 6521,96 zł należącej do   Marty Lipińskiej, zmarłej w dniu 22.10.1973 r. w Gdańsku. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”.

 Posted by at 09:50
Przejdź do paska narzędzi