Sie 252020
 

Tczew, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Sygn. akt I Ns 94/20

OGŁOSZENIE

 „Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 94/20 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Damaszce zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2543,90 zł należącej do zmarłego Mirosława Jerzego Sajdowskiego w dniu 27.08.2019 r. w Damaszce, która to kwota ma zostać wypłacona jego spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 13:58
Przejdź do paska narzędzi