Sie 252020
 

Tczew, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Sygn. akt I Ns 43/20

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 43/20 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Damaszce zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2603,50zł należącej do zmarłego Igora Gajewskiego w dniu 08.01.2019 r. w Starogardzie Gdańskim, która to kwota ma zostać wypłacona jego spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 13:57
Przejdź do paska narzędzi