Lip 162020
 

Tczew, dnia 13 lipca 2020 r.

Sygn. akt I Ns 183/20

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 183/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Gniew o złożenie do depozytu sądowego kwoty 2173,98 zł należącej do Gertrudy Samulla, zmarłej w dniu 21.07.1996 r. w Gniewie. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”

 Posted by at 08:32
Przejdź do paska narzędzi