Lip 012020
 

Tczew, dnia 24.06.2020r. 

Sygn. akt  I Ns 525/19

                                                        Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 525/19 z wniosku   Gminy Miejskiej Tczew  zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1750,70 zł należącej do  Leszka Stojałowskiego, która to kwota ma zostać wypłacona jego spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).                     

 Posted by at 10:46
Przejdź do paska narzędzi