Lip 012020
 

Sygn. Akt I Ns 435/19

Tczew, 10 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 435/19 z wniosku „Siarkopol” Gdańsk S.A. w Gdańsku zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 401,80 zł należącej do Dawida Bonek, który przedmiot świadczenia ma zostać wydany albo uczestnikowi postępowania Dawidowi Bonkowi  na każde jego żądanie, albo pełnomocnikowi uczestnika Dawida Bonka, pod warunkiem wykazania umocowania i przedłożenia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, albo spadkobiercom Dawida Bonka, pod warunkiem przedłożenia przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Dawidzie Bonku lub aktu poświadczenia dziedziczenia, a ponadto dokumentów potwierdzających ich tożsamość.  Wobec powyższego Sąd wzywa Sąd wzywa wierzyciela Dawida Bonek albo jego spadkobierców albo pełnomocnika by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

 Posted by at 10:45
Przejdź do paska narzędzi