Cze 042020
 

Sygn. akt I Nc 4103/18

Postanowienie

Dnia 29.05.2020 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny 

przeciwko: Maria Rorbach

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie zawieszone na podstawie art. 177 §  1 pkt 6 k.p.c. ze względu na upływ roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

 Posted by at 08:15
Przejdź do paska narzędzi