Maj 272020
 

Sygn. akt I C 638/19

Z A R Z Ą D Z E N I E

Tczew, dnia 17 marca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

referendarz sądowy Jarosław Szewc 

w sprawie z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie

przeciwko Salimowi Sameur

o zapłatę

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

na podstawie art. 144 K.p.c.

  1. ustanowić Karolinę Romaniuk, pracownika tut. Sądu, kuratorem procesowym pozwanego Salima Sameur, którego miejsce pobytu jest nieznane, celem reprezentowania jego interesów w niniejszej sprawie;
  1. uzależnić skuteczność doręczenia pism sądowych dla pozwanego Salima Sameur od doręczenia ich kuratorowi procesowemu Karolinie Romaniuk od upływu miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczeń;
  2. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Tczewie oraz w Urzędzie Miasta Tczew o ustanowieniu kuratora dla pozwanego Salima Sameur z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, przez okres miesiąca (30 dni).
 Posted by at 13:28
Przejdź do paska narzędzi