Maj 252020
 

Sygn. akt I Nc 4679/18

Postanowienie

Dnia 19.02.2020 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 19 luty 2020 r. w Tczewie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Funduasz Inwestycyjny Zamknięty 

przeciwko: Stella Pielecka   

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie zawieszone na podstawie art. 177 §  1 pkt 6 k.p.c. ze względu na upływ roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

 Posted by at 11:55
Przejdź do paska narzędzi