Lut 262020
 

Tczew, dnia 26 lutego 2020 r.

Sygn. akt I Ns 475/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygnatura akt I Ns 475/19 toczy się postępowanie z wniosku Jadwig Łucji Pozorskiej zamieszkałej ul. Więckowskiego 10/12, 80-809 Gdańsk, o uznanie za zmarłego Wiktora Ernesta, syna Franciszka i Magdaleny Czajki, urodzonego 16 października 1917 r. w Piasecznie, zaginionego w czasie działań wojennych II Wojny Światowej w okresie 1939  – 1945 rok, wcielonego do Armii Niemieckiej, które operowała na tzw. froncie wschodnim. Sąd wzywa Wiktora Ernesta, aby w terminie 3 miesięcy zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazała je sądowi.

 Posted by at 10:25
Przejdź do paska narzędzi