Gru 022019
 
Tczew, dnia 31 października 2019 roku

Sygnatura akt I Ns 463/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w I Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 463/19, złożono wykaz inwentarza po Teresie Lisickiej- PESEL 37052305807, ostatnio stale zamieszkałej w Tczewie przy ul. Podgórnej 12/5, zmarłej dnia 16 listopada 2016 roku .

Jednocześnie Sąd poucza, że:

  • ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie usprawiedliwi;
    osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu, wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, wówczas sąd wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
    osoby wskazane w art.637§ 1 K.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 Posted by at 15:14
Przejdź do paska narzędzi