Lis 292019
 

Sygn. akt I Ns 272/18

OGŁOSZENIE

         W Sądzie Rejonowym w Tczewie pod sygnaturą akt I Ns 272/18 toczy się sprawa z wniosku Czesławy Miklasiewicz o stwierdzenie zasiedzenia własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 64 i 97,  o powierzchni 0.6600 ha, położonej w miejscowości Jaźwiska, gmina Gniew, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie prowadzi księgę wieczystą Kw nr GD1T/00003534/8. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych – w szczególności spadkobierców Bolesława Czai, syna Nikodema i Ewy zmarłego w dniu 15 lutego 1986 r. – aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Tczewie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.

 Posted by at 13:36
Przejdź do paska narzędzi