Lis 292019
 

Sygn. akt I C 908/19

Z A R Z Ą D Z E N I E

Tczew, dnia 24 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Referendarz sądowy Jarosław Szewc 

w sprawie z powództwa Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w Warszawie

przeciwko Andrzejowi Szonowskiemu

o zapłatę

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

na podstawie art. 144 K.p.c.

  1. ustanowić Monikę Raczyńską-Kalinowską, pracownika tut. Sądu, kuratorem procesowym pozwanego Andrzeja Szonowskiego, którego miejsce pobytu jest nieznane, celem reprezentowania jego interesów w niniejszej sprawie;
  1. uzależnić skuteczność doręczenia pism sądowych dla pozwanego Andrzeja Szonowskiego od doręczenia ich kuratorowi procesowemu Monice Raczyńskiej-Kalinowskiej od upływu miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczeń;
  2. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Tczewie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew o ustanowieniu kuratora dla pozwanego Andrzeja Szonowskiego z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, przez okres 1 miesiąca
 Posted by at 13:34
Przejdź do paska narzędzi