Lis 252019
 

Tczew, 31.10.2019

I Ns 701/18

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie pod sygnaturą akt I Ns 701/18 toczy się sprawa z wniosku Barbary Zadrożnej o stwierdzenie zasiedzenia własności posiadanej przez Barbarę Zadrożną zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Mieścin 19, gmina Tczew, oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 51 i powierzchni 0,0200 ha. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych – aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Tczewie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.

 Posted by at 12:56
Przejdź do paska narzędzi