Paź 102019
 

Dnia 10.10.2019 r.

Sygn. akt I Ns 461/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygnatura akt I Ns 461/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Beacie Annie Ekert z domu Mamajek, zmarłej w dniu 16 marca 2015 roku w Tczewie i mającej tu ostatnie miejsce zwykłego pobytu. W skład spadku wchodzi zobowiązanie wobec Banku Millennium Spółki Akcyjnej w Warszawie. Sąd wzywa, aby wszystkie osoby zainteresowane zgłosiły i udowodniły swoje prawa do spadku , gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

 Posted by at 15:26
Przejdź do paska narzędzi