Paź 032019
 

Dnia 3 październik 2019 r.

Sygn. akt I Ns 530/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 530/19 toczy postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 2077,59 zł należącej do Piotra Cupryniak zmarłego w dniu  25.08.2019 r. w Tczewie, ostatnio zamieszkałego w Rudnie. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji nie podjętego depozytu.  

 Posted by at 11:07
Przejdź do paska narzędzi