Paź 032019
 

Sygn. akt I Ns 200/19                                                        

Tczew, dnia 12 września  2019 r.

Ogłoszenie

„W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 200/19 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Tczewskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 647,79 zł należącej do  Ryszarda Gołubiaka zmarłego w dniu 13.01.2018 r. w Pelplinie, ostatnio zamieszkałego w Pelplinie. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, udowadniając prawa do spadku, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”.

 Posted by at 11:10
Przejdź do paska narzędzi