Sie 302019
 

I Ns 685/18

Tczew, 30 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 685/18 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Młyńskiego o złożenie do depozytu sądowego kwoty 74014,13 zł należnej Grażynie Młyńskiej albo jej spadkobiercom. Sąd wzywa wierzyciela Grażynę Młyńską albo jej spadkobierców by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

 Posted by at 09:34
Przejdź do paska narzędzi