Sie 302019
 

I Ns 103/19

Tczew, 30 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Tczewie w sprawie sygn. akt I Ns 103/19 toczy się postępowanie z wniosku Tomasza Os o złożenie do depozytu sądowego kwoty 290 zł należnej Wojciechowi Grulkowskiemu albo jego spadkobiercom. Sąd wzywa wierzyciela Wojciecha Grulkowskiego albo jego spadkobierców by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu

 Posted by at 09:35
Przejdź do paska narzędzi