Sie 292019
 

Sygn. akt I Ns 2/19

ZARZĄDZENIE

11.07.2019 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Starszy Referendarz Sądowy Tomasz Ginter

po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2019 w Tczewie

na posiedzenie niejawnym

sprawy z wniosku Agnieszki Czarnowskiej

z udziałem Krzysztofa Czarnowskiego

o podział majątku wspólnego

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Krzysztofa Czarnowskiego

zarządza:

  1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Krzysztofa Jana Czarnowskiego kuratora w osobie pracownika tutejszego sądu Karoliny Romaniuk celem reprezentowania jego praw w niniejszym postępowaniu;
  2. obwieszczenie o ustanowieniu kuratora wywiesić w budynku tut. Sądu, ujawnić na stronie internetowej sądu oraz w Urzędzie Miasta Tczewa przez okres jednego miesiąca;
  3. uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi od upływu miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczeń.
 Posted by at 14:36
Przejdź do paska narzędzi