Sie 292019
 

Sygn. akt I Ns 161/19

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 06 maja 2019 r.

Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział I Cywilny

Referendarz sądowy Jarosław Szewc

w sprawie z wniosku Banku Handlowego w Warszawie SA z/s w Warszawie

z udziałem Gabrieli Krystyny Domka, Angeliki Marii Kaczmarek, Sebastiana Adama Domka

o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Domka

na podstawie art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

  1. ustanowić Annę Masowa, pracownika tut. Sądu, kuratorem procesowym uczestnika Sebastiana Adama Domka, którego miejsce pobytu jest nieznane, celem reprezentowania jego interesów w niniejszej sprawie;
  2. uzależnić skuteczność doręczenia pism sądowych dla uczestnika od doręczenia ich kuratorowi procesowemu Annie Masowa;
  3. zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Tczewie oraz w Urzędzie Miasta w Tczewie o ustanowieniu kuratora dla uczestnika Sebastiana Adama Domka z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, przez okres 1 miesiąca;
 Posted by at 14:35
Przejdź do paska narzędzi