Sie 222019
 

Tczew, 22 sierpnia 2019r.

Sygn. akt I Ns 198/19

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 198/19 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1427,62 zł należącej do Marii Jolanty Wąs zmarłej w dniu 19 lutego 2018 r. w Pelplinie, która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłej by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 08:57
Przejdź do paska narzędzi