Sie 222019
 

Dnia 22.08.2019r.

Sygn. akt I Ns 190/19

OGŁOSZENIE

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 190/19 z wniosku Powiatu Tczewskiego – Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2001,37 zł należącej do Edwarda Leier zmarłego  w dniu 21.02. 2018 r. w Pelplinie , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 08:56
Przejdź do paska narzędzi