Cze 272019
 

Dnia 27.06.2019 r.

Sygn. akt I Ns 259/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym Tczewie w sprawie sygnatura akt I Ns 259/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Klebba, z domu Kapciak, zmarłej w dniu 13 maja 2008 roku w Szczerbięcinie, i mającej tam ostatnie miejsce zwykłego pobytu. W skład spadku wchodzi mieszkanie położone w Szczerbięcinie 26 B. Sąd wzywa, aby wszystkie osoby zainteresowane zgłosiły i udowodniły swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 Posted by at 12:44
Przejdź do paska narzędzi