Cze 272019
 

Tczew, dnia 27 czerwca 2019 r.

Sygn. akt I Ns 17/19

OGŁOSZENIE

Dnia 8 maja 2019 r.

  1. „W trybie art. 6381 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Rejonowy w Tczewie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 8 maja 2019 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Adamie Antonim Konopka, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Tczew, zmarłym w dniu 06.12.2018 r.”

P O U C Z E N I E

1. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza (art. 6381§ 4 kpc).

 Posted by at 14:06
Przejdź do paska narzędzi