Maj 132019
 

Sygn. akt I Ns 805/11

Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 805/11 z wniosku Powiatu Tczewskiego- Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 30.405,21 zł należącej do Leokadii Sawicz zmarłej w dniu 19.02.2010r. w Tczewie , która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 13:11
Przejdź do paska narzędzi