Maj 132019
 

Tczew, dnia 09.05.2019r.

Sygn. akt I Ns 796/11

Ogłoszenie

 Sąd Rejonowy w Tczewie w sprawie o sygn. akt I Ns 796/11 z wniosku Powiatu Tczewskiego- Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 639,76 zł należącej do Tadeusza Mariana Gila zmarłego w dniu 12 czerwca 2010r., która to kwota ma zostać wypłacona jej spadkobiercom. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego by zgłosili się po odbiór depozytu, w terminie 3 lat, pod rygorem likwidacji niepojętego depozytu”. (Do wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po zmarłym).

 Posted by at 13:34
Przejdź do paska narzędzi